Trang chủ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Trước hết muốn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, công dân cần phải có tài khoản, nếu công dân chưa có tài khoản kích vào đăng ký để tạo mới, gồm các bước sau:

- Chọn đăng ký tài khoản, xuất hiện form đăng ký tài khoản người dùng

- Sau khi đã điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu, kích vào nút đăng ký tài khoản để hoàn tất

Sau khi đăng ký tài khoản, công dân đăng nhập vào hệ thống trang web để sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, gồm các bước:

- Chọn lĩnh vực cần  đăng ký hồ sơ.

- Chọn thủ tục từ danh sách thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cần đăng ký hồ sơ.

- Hệ thống sẽ hiển thị form Dịch vụ hành chính công, người dùng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký hồ sơ

- Sau khi đã điền đầy đủ thông tin một cách chính xác, kích nút Cập nhật nội dung hồ sơ để lưu hồ sơ vào hệ thống

- Nếu có sai sót trong quá trình nhập vào thì người dùng có thể sửa lại nội dung hồ sơ

- Người  dùng nhấn nạp hồ sơ để hoàn thành việc đăng ký hồ sơ trực tuyến
giường ngủ phim quảng cáo truyen hinh fpt